Alpine motor yağı haqqında

Alpine motor yağı uyğun özlülük dərəcəsinə malik əsas yağların üstünlüklərini və sintetik komponentlərin üstünlüklərini özündə birləşdirir.
Əsas yağ tərkibi və kəsilməyə davamlı özlülük-temperatur aşqarları yağın istismar müddəti ərzində müəyyən edilmiş özlülük dərəcəsinin saxlanmasını təmin edir.
Alpine motor yağının yaşlanma prosesi maksimum icazə verilən istifadə müddəti ilə yaxşı idarə olunur. Antioksidantlar və təmizləyici əlavələr çöküntülərin qarşısını alır, pistonları və klapanları təmiz saxlayır və aşağı temperaturda mühərrikin işləməsi zamanı çamur əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Mühərrikin sürtünmə səbəbindən daha az güc itkisi sayəsində yanacağa əhəmiyyətli qənaət əldə edilir və nəticədə ətraf mühitə mənfi təsir əhəmiyyətli dərəcədə azalır.
Daha az buxarlanma itkisi klapan çöküntülərinin, çirklənmənin və lak çöküntülərinin qarşısını alır və pistonları və porşen halqasının yivlərini təmiz saxlayır.