Satış üzrə dəstək (9:00-19:00)055 250 64 65

 

1.Hazırkı məxfilik Siyasəti https://motoroil.az/ Servisin İstifadəçi Razılaşmasının ayrılmaz hissəsidir.

2.Hazırkı məxfilik Siyasəti İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının alması, saxlaması, işlənməsi,istifadəsi, açılması və müdafiəsi qaydasını müəyyən edir.

3. İstifadəçilərin şəxsi məlumat bazası İcraçının ünvanı üzrə yerləşir.

4.Şəxsi məlumatlar Bazasının sərəncamçısı İcraçıdır.

5.Servisdə İstifadəçinin qeydiyyatı zamanı, və ya xitmətlətə abunə yazılma zamanı, həmçinində Servisdən istifadənin başqa hallarında, İstifadəçi İcraçıya məlumatları və şəxsi məlumatları verir. Məlumatın toplanması həmçinin Servisin İstifadəçilərinin sorğularının keçirilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. İstifadəçilərin sorğularında iştirak İstifadəçilər icazəsi ilə həyata keçirilir.

6.İstifadəçi Servisə özü haqqında şəxsi məlumatların və istənilən başqa informasiyanın verilməsi haqqında sərbəst və könüllü qərar qəbul edir, həmçinin də bununla belə şəxsi məlumatların və informasiyanın İcraçı tərəfindən işlənməsinə, işlənməsi üçün onların İcraçının  tapşırığı ilə hərəkət edən başqa İstifadəçilərə və/və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsinə öz razılığını bildirir.

7.Şəxsi məlumatların işlənməsi istənilən hərəkət və ya hərəkətlərin toplanma, qeydiyyat, yığım,saxlama, uyğunlaşma, dəyişiklik, yeniləmə, istifadə və yayılma kimi məcmusudur(yayılma, reallaşdırma, ötürülmə, həmçinin xaricə) və şəxsi məlumatların, həmçininin formasiya (avtomatlaşdırılmış) sistemlərinin istifadəsi ilə məhv edilməsidir.

8.Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədləri, o cümlədən, aşağıdakılardır:

1.Servisin,onun servislərinin və xidmətlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün statistik və analitik məlumatların alınması;

2.Göstərilən xidmətlərin spektrinin genişləndirilməsi;

3.Servisin və ya üçüncü şəxslərin informasiya və ya reklam xəbərlərinin alınması (yeniimkanlar, aksiyalar və başqa xəbərlər haqqında xəbərdarlıq);

4.İstifadəçilərin və ya üçüncü şəxslərin qanunsuz və ya icazəsiz hərəkətlərinin xəbərdarlığı və qabağının alınması;

5.Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayətin təminatı.

9.Servis İstifadəçilər haqqında növbəti informasiyanı toplayır:

1.Servisdən istifadə zamanı İcraçı İstifadəçinin daxil etdiyi şəxsi informasiyanı göstərir və ya başqa üsulla açır. Belə informasiya, xüsusi halda (lakin, məhdudlaşdırılmadan),İstifadəçinin adı və soyadı, elektron poçt ünvanı və parolu, telefon nömrəsi,İstifadəçinin yerləşdiyi yer, həmçinin ünvanı ola bilər. Əgər İstifadəçi sosial şəbəkənin profili vasitəsilə daxil olursa, Servis həmçinin belə sosial şəbəkənin profilində yerləşdirilmiş informasiyanı toplaya bilər. İstifadəçi ona verilmiş informasiyaya görə məsuliyyət daşıyır, halbuki Servis İnternetdə İstifadəçinin məlumatlarının yayılması və dərc edilməsi üçün kanalı verir.

2.Servisin,ona giriş zamanı, proqram təminatı tərəfindən avtomatik toplanan texniki informasiya.

10.Servis, həmçinində İcraçıya, irqi və ya etnik mənşə haqqında məlumatları, siyasi, dini və dünyagörüşü məsləklər, siyasi partiyalara və həmkarlar ittifaqlarına üzvlük,cinayət cəzasına məhkumluqlar, həmçinin də sağlamlığa, cinsiyyət həyatına aid olan məlumatları, biometrik və ya genetik məlumatları toplamır və işləmir.

11.Servis və İcraçı Servisə aidiyyəti olmayan üçüncü şəxslərə İstifadəçilər tərəfindən təqdim edilmiş heç bir şəxsi və ya başqa məlumatları, İstifadəçinin belə icazəni verdiyi hal istisna olmaqla, həmçinin də İstifadəçi razılaşması ilə və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda, vermir.

12.Servis və İcraçı bəzi hallarda bəzi məlumatları Servislə əməkdaşlıq edən və ya İcraçı ilə bağlı olan şəxslərə verə bilər.

13.İcraçı Servisdən istifadə prosesində İstifadəçilər tərəfindən verilmiş informasiyanı və şəxsi məlumatları satmır və icarəyə vermir.

14.İstifadəçilər arasında qarşılıqlı təsiri yüngülləşdirmək üçün, xidmətlər başqa İstifadəçilərin əlaqə informasiyasına məhdudlaşdırılmış girişi nəzərdə tutur. Başqa İstifadəçilər tərəfindən verilmiş məlumatlardan istifadə hüququ İstifadəçi razılaşması ilə məhdudlaşdırılır.

15.Servisin İstifadəçisi başqa İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlardan, belə İstifadəçinin yazılı icazəsi olmadan və ya belə məlumatlardan hər hansı başqa yolla istifadə etmək hüququnun təsdiqi olmadan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Servisdən istifadə ilə əlaqədar başqa İstifadəçilər haqqında İstifadəçi tərəfindən alınmış bütün məlumatlar yalnız *motoroil.az* barəsində sazişlərin icrasında istifadə edilə bilər. Beləliklə, İstifadəçiyə düz reklam göndərməsi və ya arzu edilməyən elektron xəbərlərin başqa göndərməsi məqsədləri üçün elektron ünvandan istifadə etməyə, başqa İstifadəçinin telefon nömrəsi kimi, həmçinin xəbərsiz edilən qeyri-qanuni hərəkətlərə və ya başqa İstifadəçinin xəbəri və razılığı olmadan həyata keçirilmiş hərəkətlərə icazə verilmir.

16.Servisin İstifadəçisi onun Servisdən istifadə prosesində verdiyi şəxsi və başqa məlumatları istənilən vaxt qismən dəyişdirmək, silmək və ya başqa üsulla düzəliş etmək imkanına malikdir.

17.İstifadəçi onun göstərdiyi istənilən informasiyanın və məlumatların dəqiqliyi və düzgünlüyü üçün məsuliyyət daşıyır.

18.Əgər İstifadəçi girişi, qeydiyyatı həyata keçirmişsə və  xidmətinin köməyi ilə Servisdən istifadə edirsə, İstifadəçi onun məlumatlarının ötürülməsi və onlardan istifadə qaydasını belə xidmətin parametrlərində qura bilər.

19.Servis və İcraçı İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının üçüncü şəxslərin icazəsiz girişindən müdafiəsi üçün bütün səmərəli ölçüləri qəbul edir.

20.Servis tərəfindən toplanmış və işlənmiş bütün şəxsi məlumatlar bir və ya bir neçə qorunan korporativ şəbəkədən kənarda giriş olmayan serverdə saxlanılır. İcraçının İstifadəçilərin şəxsi və başqa informasiyasından girişlə və istifadə ilə funksiyaları yerinə yetirən bütün əməkdaşları üçüncü şəxslərə İstifadəçilər haqqında informasiyanın yayılmaması haqqında razılaşma imzalamışlar.

2. Cookies, veb-mayaklar, və oxşartexnologiyalar

1.Servis informasiyanın saxlanılması üçün cookies fayllarından, veb-mayaklardan və başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edə bilər. Bu fayllar veb-saytın və onun əlavələrinin istifadəsini yüngülləşdirmək məqsədi ilə, Servis xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması məqsədiilə (həmçinin təhlükəsizlik), həmçinin reklam məqsədi ilə istifadə olunur.

2.Servis tərəfindən İstifadəçidən alınan istənilən informasiya, həmçinin cookies fayllarının İstifadəçinin brauzerində yerləşdirilməsi, xəbərdarlıq vasitəsilə və İstifadəçinin icazəsi ilə həyata keçirilir. Servisdən istifadəni davam edərək, İstifadəçi Servisə cookies fayllarının İstifadəçinin brauzerində saxlamasına öz icazəsini verir.

3.Servis cookies-dən və oxşar texnologiyalardan, İstifadəçinin brauzerinin fəallığı prosesində İstifadəçinin qurğusunda qalan və cookies, həmçinin də daha uzun müddətli dövr ərzində İstifadəçinin qurğusunda qalan başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edir.İstifadəçi belə cookies və oxşar texnologiyaları bloklamaqda, silməkdə və ya kəsməkdə,əgər İstifadəçinin qurğusu buna icazə verirsə, haqlıdır.

1.Cookies – kompüter terminologiyasında Servisdən alınmış mətn və ya ikili məlumatlar şəklində informasiyanın təsviri üçün istifadə edilən anlayışdır ki, İstifadəçidə saxlanılır, yəni brauzerdə, sonra isə, əgər Servisin İstifadəçisi ona təkrarolaraq baş çəkirsə, Servisə yollanır. Beləliklə, Servis baş çəkmə vaxtı İstifadəçinin brauzerini qeyd edir. Cookies faylları sistemə giriş və statistika yığımı üçünlazımı məlumatları yazaraq Servisdən istifadəni yüngülləşdirir. Cookies faylları özündə şəxsi məlumatları saxlamır.

2.Veb-mayaklar – Servisdə, həmçinin onun xidmətlərində, əlavələrdə, mübadilə xəbərlərində, və İstifadəçini müəyyən etmək üçün adətən cookies ilə uyğunluqda işləyən alətlərdə qoşula bilən kiçik qrafik təsvirlərdir (həmçinin “nöqtə markörləri” və ya “Şəbəkə mayakları” kimi məlumdur).

3.Oxşar texnologiyalar – lokal ümumiobyektləri və ya lokal anbarı və proqram veb-əlavələrinin başqa metodları istifadə edən, brauzerdə və ya qurğuda informasiyanı saxlayan,”flashcookies” “HTML 5 cookies” kimi, texnologiyalardır. Bu texnologiyalar İstifadəçinin bütün brauzerlərində işləyə bilər, bəzi hallarda isə tamamilə brauzerlə idarə oluna bilmirlər və İstifadəçi tərəfindən təyinedilmiş əlavələr və ya qurğular vasitəsilə bilavasitə idarəetməni tələb edə bilərlər.

4.Cookies-ə və oxşar texnologiyalara icazə olunmamış girişin qarşısını almaq üçün İcraçı bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görür. İstifadəçi analoji təhlükəsizlik tədbirlərini görməyi öhdəsinə götürür.İcraçı zəmanət verir ki, yalnız İcraçı və/və ya Servis xidmətlərinin səlahiyyətli təchizatçıları cookies məlumatlarına girişə malikdirlər.

5.Servisin xidmətlərinin təchizatçıları Servisin müxtəlif aspektləri ilə kömək edən şirkətlərdir. İcraçı Servisin uyğun olan xidmətlərinin İstifadəçiyə verilməsi, həmçinin də Servisin bilavasitə fəaliyyəti ilə bağlı başqa məqsədlər üçün xidmətlərin bəzi səlahiyyətli təchizatçılarından istifadə edir. Xidmətlərin belə təchizatçıları həmçinin Servisin (kənar cookies) xidmətləri vasitəsilə cookies-i İstifadəçinin qurğusunda yerləşdirə bilərlər. Onlar həmçinin başqa informasiyanı, məsələn, IP-ünvan və ya başqa eyniləşdiriciləri, toplaya bilərlər.

6.Servisin yuxarıda göstərilmiş texnologiyalardan istifadə vasitəsilə toplayıb və saxladığı istənilən informasiyadan İstifadəçinin icazəsi ilə istifadə olunur.

7.İstifadəçi brauzerin və ya qurğunun parametrlərində cookies-i idarə edə bilər.İnformasiyanın toplanmasından və saxlanılmasından imtina üçün brauzerin parametrlərində “Cookies-i saxlamamaq” bəndində bayraqcığı qurmaq, həmçinin”Cookies-i təmizləmək” düyməsini basmaq lazımdır.

8.Sistemdəolan texniki xarakterli informasiya, məsələn, ip-ünvanlar, Servis tərəfindən şəbəkəavadanlığının xidməti üçün, həmçinin statistik və başqa informasiyanın ümumiləşdirilməs iüçün istifadə olunur.

9.İstifadəçinin fərdi ehtiyaclarına və maraqlarına uyğunlaşdırılan verilən servislərin yüksək keyfiyyətli təminatı məqsədi ilə Servis İstifadəçinin sistemə son girişinin məlumatlarını saxlayır.

3.Məxfiliyinsiyasətinə dəyişikliklərin daxil etməsi

1.İcraçı Məxfilik Siyasətinə dəyişikliklər edə, silə və ya qaydalarını yeniləyə bilər.

2.Əgər İstifadəçi daxil edilmiş dəyişikliklərlə razı deyilsə, o Servisdən istifadəni dayandırmalıdır. Əgər İstifadəçi Servisdən istifadə etməyə davam edirsə, o razılaşır və bütün dəyişiklikləri və Məxfilik siyasətinin yeni redaksiyasını bütövlükdə qəbul edir

Məhsul axtarışı

Back to Top
Məhsul səbətinizə əlavə edildi